خدمات کانتینری

   شرکت سی دلف به منظور ارائه خدمات تخصصی در بخش کانتینری ،دارای پایانه و دپوی اختصاصی کانتینر با مساحتی بالغ بر ۱۳ هکتار و ظرفیت پذیرش، تخلیه، بارگیری و نگهداری ۱۲ هزار تی ای یو (TEU) انواع کانتینرهای پر و خالی است. در پایانه مذکور، تخلیه و بارگیری و جابه جایی کانتینر ها و استریپ و استافینگ انواع محمولات با بهره گیری از جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات بندری و نیروهای کار آزموده صورت می گیرد و در آن سایت ویژه ای برای پذیرش و تامین برق و مانیتورینگ حداقل ۳۰۰ دستگاه کانتینر یخچالی پیش بینی شده که این میزان تا ۶۰۰ دستگاه قابل افزایش است. پایانه کانتینری شرکت سی دلف مجهز به نرم افزار پیشرفته هدایت و کنترل و ثبت و ضبط عملیات می باشد و وب سایتی دارد که خطوط و شرکتهای کشتیرانی می توانند با دریافت کدهای دسترسی جابجایی کانتینرهایشان در این ترمینال را به سهولت ردیابی می نمایند.