خدمات لجستیکی | انبار CFS

   پایانه کانتینری شرکت سی دلف در بندر شهید رجایی دارای یک باب انبار CFS با مساحتی بالغ بر ۱۰،۰۰۰ متر مربع است که درآن امکان پذیرش، نگهداری و دسته بندی انواع کالاها در سطوح همکف و طبقاتی وجود دارد. سطح و فضای این انبار در حال حاضر برای انبارش و توزیع کالاهای گرو پاژ (مشترک) استریپ شده از کانتینر های خطوط کشتیرانی وهمچنین انواع خودرو استفاده می شود و عملیات آن توسط یک نرم افزار پیشرفته مدیریت و کنترل می گردد. یکی از مهمترین مزایای این انبار دسترسی آن به شبکه ریلی کشور است و می توان آن را برای مبادله کالاها با انواع واگنهای لبه کوتاه و مسقف استفاده نمود.