خدمات لجستیکی | سرد خانه | ۳۵۰۰ تنی

   برای اولین بار در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی ،سرد خانه ای با ظرفیت ۳۵۰۰ تن با قابلیت تنظیم دمای زیر و بالای صفر در پایانه کانتینری شرکت سی دلف احداث شده و به مرحله بهره برداری رسیده که این مزیت امکان پذیرش انواع کالاهای استریپ شده از کانتینر های یخچالی و نیز سایر کالاهای فاسد شدنی و سردخانه ای را برای شرکت سی دلف فراهم آورده است.