خدمات اسنادی متمرکز

   با تکیه بر سیستم رایانه ای یکپارچه و منسجم و در جهت ایجاد سهولت لازم در انجام امور اسنادی و طی شدن تشریفات اداری انواع محمولات، مرکز خدمات اسنادی شرکت سی دلف به نحوی سامان دهی شده که صاحبان کالا از مراجعه مستقیم به نقاط مختلف در بندر شهید رجایی بی نیازند و این موضوع فرصت با ارزشی را در جهت سرعت بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی شرکای تجاری شرکت سی دلف مهیا می سازد.