خدمات لجستیکی | حمل و نقل داخلی و بین المللی

   شرکت سی دلف مفتخر است تا با ارائه شبکه گسترده ای از حمل و نقل ریلی و جاده ای فرصتهای لازم را برای شرکای تجاری خود ،در جهت توسعه فعالیتهایشان برای جابجایی به موقع و سریع کالا و کانتینر ها درداخل قلمرو کشور و همچنین در عرصه  بین المللی فراهم آورد.