خدمات کانتینری | کارگاه تخصصی تعمیرات کانتینر

   شرکت سی دلف با شناخت دقیق از خواسته های خطوط، شرکت های نمایندگی کشتیرانی و صاحبان کالا ،اقدام به ایجاد کارگاه تخصصی تعمیر و نگهداری کانتینرها در پایانه اختصاصی کانتینرهای خود در بندر شهید رجائی نموده و در آن با رعایت استانداردهای فنی مربوطه، به ارائه خدمات برچسب زدایی، شستشو ،تعمیرات جزئی وکلی، رنگ آمیزی ،سم پاشی و ضد عفونی به انواع کانتینر ها می پردازد.