مدیران و مسئولان


حسن یگانه

رئیس هیئت مدیره

حبیب ا... یگانه

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا صفت‌زاده

عضو هیئت مدیره

غلامرضا ماشین‌چی

مدیر عامل

پریسا فرقانی

مدیر بازرگانی

زهرا شجاعی

مدیر دفتر حوزه هیئت مدیره و مدیر عامل

اردشیر سلطانی

معاون اموربندری و بازاریابی

جواد منتظری تختی

معاون امور مالی و منابع انسانی

جواد فروغی‌فر

مدیر امور حقوقی و قراردادها

مریم گیوه‌چی

مدیر امور اداری

عباس حسن‌زاده

سرپرست حوزه مالی

سعید جعفری

سرپرست امور حسابداری

محمد امیری

مدیر واحد مهندسی و عمران

علی میرزائی

مدیر واحد فناوری اطلاعات

حجت سلیمانی

مدیر واحد حفاظت

محمد رحیمی

مدیر اداره امور اموال و سفارشات

رحیم شریفی

مدیر خدمات اسنادی

یاسین خضری

مدیر فنی و امور تجهیزات

مصطفی خواجه

مدیر امور ایمنی و بهداشت

نادر رنجبری

مدیر سایت یخچالی

مصطفی خواجه

مدیر واحد خسارت

احمدرضا قنبرزاد دشتی

رئیس انبار CFS

اسماعیل رموک

مسئول استریپ کالا

ناصر سلطانی

مسئول استریپ کالا

امیر صالحیان

مسئول استافینگ کالا

مسعود یگانه

مسئول آمار

سیروس دانیالی

سرشیفت عملیات

محمد عزیزی

سرشیفت عملیات

محسن درگوش‌زاده

سرشیفت عملیات

رضا شهابی‌نژاد

سرشیفت تعمیرگاه تجهیزات

کیان رحیمیان

سرشیفت تعمیرگاه تجهیزات

حجت شهیدی

سرشیفت تعمیرگاه تجهیزات